Sistem de monitorizare a pulberii de control PM

Sistem de monitorizare a pulberii de control PM

Monitorizare particule magnetice fluorescente în suspensie

Monitorizare automată a capacității de indicare

Chiar de la începutul producției de serie, FLUXA-Control, sistemul automat de monitorizare particule magnetice fluorescente, este folosit în diferite sectoare industriale.  

Unitatea de control a FLUXA-Control

Utilizare
FLUXA-Control este recomandat când calitatea agentului lichid de control trebuie monitorizat şi documentat în mod constant. Astfel, de exemplu, dispozitivul este folosit la controlul produselor de serie din domeniul automobilelor și al pistoanelor mari.

De asemenea, datorită posibilității examinării obiective a agentului pentru controlul fisurilor, acum pentru prima dată, dispozitivul este folosit în industria de căi ferate şi de către companiile service de control.
In combinație cu noul nostru DEUTROFLUX-Memory, memorarea datelor relevante (intensitate câmp, cicluri de control, ieșire, statistică, etc.) poate fi ușor gestionată de Siemens Control System și astfel să se asigure o documentare completă a controlului fisurilor de suprafață.

Rezonabilă din punct de vedere economic: unitatea FLUXA-Control, nu este util numai pentru instalațiile noi, dar şi pentru cele deja existente, ce pot fi foarte ușor actualizate.

Schiţa de principiu a reglării măsurătorilor unităţii FLUXA-Control (click pentru mărirea imaginii)

Principiul de funcționare
Principiul de măsură al FLUXA-Control este patentat și se bazează pe o măsurare comparativă între agentul de control cu o bună capacitate de indicare (șarja proaspătă) și unul cu capacitate redusă de indicare (cel folosit).

Astfel, metoda de control dată, corespunde aceluiași principiu ca și măsurătorile comparative care folosesc blocuri de referința conform DIN EN ISO 9934-2.

Cu timpul, sensibilitatea de indicare a agentului de control scade: monitorizarea obiectivă, automată cu unitatea FLUXA-Control

Verificarea calității agentului de control
Pe lângă examinarea automată a agentului de control, unitatea FLUXA-Control oferă şi posibilitatea de a urmări pe o bară grafică, scăderea capacității de indicare a agentului de control.

Nu numai scăderea, dar și creșterea calității poate fi indicată. Acest lucru se întâmpla la completarea cu agent de control proaspăt. Unitatea ajută la evitarea adăugării unei cantități necorespunzătoare de concentrat, ce poate duce la un raport de amestec ori prea mare ori prea mic.

Un avantaj semnificativ este evaluarea obiectivă, lucru imposibil cu măsurătorile comparative manuale. O evaluare subiectivă, a lungimii indicației fisurii, de către operator, condiții variabile de control, și așa mai departe, sunt influențe ce afectează măsurătorile comparative manuale, influențe care sunt reduse în cazul evaluării automate.

Denumire

Nr de comanda

FLUXA-Control
pentru monitorizarea automată a agenţilor fluorescenţi pentru detectarea fisurilor cu pulberi magnetice

3882.001