Sortarea ibg a inelelor

Sortarea ibg a inelelor

Controlul 100%, cu viteză mare, a inelelor de rulmenţi din punct de vedere al tratamentului termic.

Bilele şi inelele rulmenţilor sunt supuse unor cerinţe în creştere datorită tehnologizării mondiale. Pe lângă bile şi role inelele de rulmenţi sunt supuse unor tensiuni foarte ridicate. Acestea pot rezista pe termen îndelungat dacă tratamentul termic a fost efectuat corect şi valorile durităţii sunt corespunzătoare.

 

Tratament termic este un proces complex, cu mulţi parametrii responsabili pentru produsul perfect, astfel încât inelele trebuie testate pentru un spectru larg de defecte. Inele pot fi prea moi sau prea dure, călirea sau recoacerea nu s-a efectuat corect sau deloc, poate apărea decarburarea de suprafaţă sau inelele pot fi suprapuse în cuptor, ceea ce duce la un tratament de călire incomplet. Nu este de ignorat cazul cel mai nefavorabil, când un inel necălit se strecoară printre piesele bune.

Ce ar putea fi mai corect din punct de vedere a calităţii produselor decât verificarea nedistructivă 100% a structurii corecte inelelor după tratamentul termic.  Metoda de control este metoda curenților turbionari. Curbele de permeabilitate ale pieselor verificate sunt comparate cu curbele de permeabilitate ale pieselor de referință (piese conforme). Orice abatere înseamnă o structură modificată sortarea se va face la piese neconforme.

Piesa centrală a aparatului de testare: bobina dreptunghiulară. În fundal: roata în formă de stea pentru separarea pieselor şi transportul acestora.

O astfel de eroare complexă prezinta în mod normal diferențe în curbele de permeabilitate la diferite poziţii. Astfel, pentru testarea cu curenţi turbionari se va folosi metoda de testare multi frecvență preventivă pentru a fi în măsură să detecteze toate abaterile. Tehnologia IBG multi frecvență preventivă PMFP în cea mai recentă etapă de dezvoltare complet digitalizată, cu timpi de testare optimi, spectru de frecvență lărgit și analiza undei de suprafaţă este în acest caz prima opţiune.

Până la introducerea metodei multi frecvență preventivă PMFP complet digitalizată timpul de testare era aşa de mare încât în mod raţional piese mari ca inele de rulmenţi se testau numai static pentru ca toate cele opt frecvenţe de control să participe la rezultatul controlului. Deoarece tipurile uzuale de inele de rulmenţi se produc in masă controlul 100% al acestora presupunea un timp de testare şi un cost ridicat. Din acest motiv de multe ori se renunţa la testarea acestora.  Cu introducerea  metodei de testare multi frecvență preventivă PMFP a început o eră nouă. Datorită reducerii semnificative a timpului de testare acum un test dinamic al inelelor care poartă este posibilă fără concesiuni făcute fiabilităţii.

Am folosit aceasta tehnologie pentru dezvoltarea sortării inelelor și am construit o instalaţie de control total automatizată pentru inele de rulmenţi cu o viteză de control de maxim 90 bucaţi / minut pentru diametre exterioare cuprinse între 30-120mm, lăţime 9- 35mm.

Cu această instalaţie IBG vă oferă noi posibilităţi de control de 100% pe fluxul de producţie rapide şi eficiente economic pentru un spectru larg din gama Dvs. de produse.

Procesul de control

Piese de controlat se mişcă pe şina de intrare ajustabilă reglată pentru lăţimea inelelor până la roata de alimentare şi de transport.  Această roată în formă de stea ajustabilă pe înălţime este acţionată de un motoreductor ritmica.  Acesta transportă inelele individual cu viteză constantă prin bobina dreptunghiulară  de control.

Combinatia perfecta: Aparatul de control eddyvisor S digital cuplat cu instalaţia de sortare inele IBG.

Punctul de declanşare a controlului este recunoscut de o barieră luminoasă din mijlocul bobinei de testare şi este prelucrat de PLC. Acesta declanşează controlul funcţie de tip piesei astfel încât toate cele opt frecvenţe parcurg piesa controlată şi sunt evaluate.  Undele superioare 3 şi 5 sunt evaluate simultan de aparatul de control IBG de curenţi turbionari. Setarea exactă a punctului de declanșare este facilitată considerabil de o reprezentare grafică în softul aparatului de control a fiecărei frevenţe în parte.

În cazul în care rezultatul testului este conform clapeta pentru descărcarea pieselor neconforme se închide și piesa conformă se deplasează pe şina de reglabilă pe lăţima inelelor la următorul pas al procesului. Această sortare activă a  pieselor conforme este urmărită prin monitorizarea  clapetei  de  sortare.          

O  clapetă  de sortare deschisă înseamnă stare de repaus deci piesele neconforme vor fi întotdeauna adăugate fără alte acţiuni containerul de piese neconforme prin clapeta pieselor neconforme. Întreaga unitate e control este montată înclinat astfel inelele se deplasează datorită gravitaţiei prin şina de alimentare respectiv evacuare.

Acest procedeu de sortare a inelelor este conceput pentru integrarea într-o linie de producţie sau pentru extinderea cu o linie transportoare. Pentru atingerea vitezei maxime de control este recomandat optim folosirea unei linii închise de alimentare. Este posibilă şi testarea unor componente individuale însă cu alimentarea manuală a inelelor.

 

Volumul de livrare

Aparatul IBG de control cu curenţi turbionari eddyvisor S de generaţie nouă digitală cu o bobină de control drepunghiulară de trecere respectiv de compensare

Mecanica de control cu partea de alimentare, roate de alimentare şi transport, bobina de control, jghabul şi clapeta de sortare a pieselor neconforme, cablarea si dulapul de comutare şi control.