Sortarea ibg a bilelor

Sortarea ibg a bilelor

Sistem de înaltă viteză pentru testarea automată a structurii bilelor

Ce ar fi lumea noastră modernă, fără rulmenți cu bile? Şi ce ar fi rulmenţii cu bile fără bile? Un produs de masă cu cerinţe foarte ridicate în privinţa succesului tratamentului termic şi folosirea corectă a materialului. Bile moi sau bile din material greșit asamblate în rulmenţii unui arbore cotit?

Consecințele pentru tine, ca producător de pot fi grave în cazul în care duritatea unei lot este greşită sau a avut loc o confuzie de material.  Chiar și un singur caz costă bani și-ţi afectază reputaţia.
Nu ar fi de dorit să puteţi garanta 100%  că numai bile cu proprietăți de materiale corecte  sunt asamblate în rulmenţi? În acest caz, vă putem ajuta cu instalaţia ibg de sortare a bilelor.

Instalaţia ibg de sortare bile reuneşte principiul nostru de testare multi frecvență preventivă (PMFP) în etapa ei de dezvoltare compelt digitalizată (cu o perioadă de testare mai rapidă, un spectru de frecvenţă mai larg şi o analiză a undelor de suprafaţă) cu o mecanică de testare rapidă şi precisă. Este disponibilă ca produs standard în două versiuni:

pentru bile mici (1,5 – 6,0 mm)

pentru bile mari (6,0 – 25 mm) 

Funcţie de diametru bilele mici pot fi controlate până la 10 bile pe secundă. Versiunea pentru bile mari controlează până la 6 bile pe secundă. 

Funcţionarea
Bilele sunt alimentate printr-un tub în rezervorul instalaţiei de sortare sau în cazul bilelor mici rezervorul este alimentate direct. Un disc de transport cu buzunare, ia bile din rezervor și le mută sub o sondă de verificarea structură care testează fiecare bilă.

Sortarea ibg a bilelor cu braţ suport opţional pentru aparatul de control

În scopul de a asigura o viteză ridicată de sortare folosim un solenoid pentru sortare pieselor conforme şi nec

onforme. Se sortează tot timpul în mod activ.

Distanţa sondei la bilă se ajustează în funcţie de diametrul bilei cu două şuruburi micrometrice funcţie de tabelul în care sunt menţionate valorile X şi Y.

Un capac care se blochează împiedică accesul neautorizat. În plus, există o panou de comutare care conţine PLC, elemente de operare și sursa de alimentare.

Sub capac există un buton rotativ cu cifre prin care se poate stabili funcţie de turaţia motorului numărul pieselor controlate pe secundă.

Valoarea maximă este de 10 piese testate pe secundă. Setarea este realizată cu ajutorul unui tabel de rotaţii ale motorului.

Pe panoul de control al echipamentului se află o lampă cu două leduri pentru monitorizarea de la distanță. Ledul roșu luminează când instalația este oprită, iar cel verde luminează când instalaţia este pornită.  În cazul unei defecțiuni, clipește lumină roșie și motorul de transport este oprit imediat.

Soluție fiabilă cu viteză de testare impresionantă

Volumul de livrare

  • un aparat de control cu curenţi turbionari de ultimă generaţie, de ex. eddyliner S digital ca aparat fix pe o masă de lucru sau montat pe un suport.
  • Mecanica de testare cu partea de alimentare a pieselor, şaibe de transport, sonda de control structuri, evacuare piese, cablu de legătură, panou de comandă cu electronica de control

Principiul de testare

Verificarea proprităţilor materialului bilelor se bazează pe controlul cu curenţi turbionari cu testare multi frecvență preventivă (PMFP). Bile care nu îndeplinesc proprietățile dorite sunt sortate. În acest scop, o anumită cantitate de bile conforme este alimentată în sistemul de testare ca date de referință. Ulterior, fiecare piesă verificată este comparată cu aceste date de referință. În cazul că există devieri piesa este sortată ca fiind neconformă. Din punct de vedere fizic curbele de permeabilitate ale pieselor testate sunt comparate cu curbele de permeabilitate ale pieselor de referință.

Sortarea ibg a bilelor o puteţi folosi atât la începutul cât şi la sfârşitul procesului Dvs. de fabricaţie. La început procesului este posibilă stoparea din timp a folosirii unui material greşit şi evitarea unor cheltuieli inutile. La sfârşitul procesului de fabricaţie controlaţi produsul finit

Pentru bile mai mari, cu un diametru> 25 mm, vă putem oferi soluţii personalizate cu conceptele mecanice și performanțe dovedite.