ibg - Instalații de control nedistructiv cu Eddy Current (curenti turbionari)