LEPTO-Pen

LEPTO-Pen

LEPTO-Pen, dispozitiv pentru măsurarea grosimii straturilor tip 2091

PROSPECT

Domeniul de utilizare

Dacă nu este necesară precizia înaltă a aparatelor electronice de măsurarea grosimilor, se pune mereu întrebarea găsirii unei alternative, simple şi competitive.

Pentru aceste aplicaţii s-a întrodus acum în program, dispozitivul de măsurarea grosimiilor "LEPTO-Pen".

Dispozitivul LEPTO-Pen lucrează pe oţel  necǎlit şi alte materiale feromagnetice de suport, conform principiului “forţei de aderenţă”, (EN ISO 2178).

Se compune dintr-un magnet de precizie şi un cântar mecanic cu arc, a cărei scală este calibrată şi inscripţionată cu grosimi de straturi în µm.

Utilizarea este foarte simplă şi uşoară.

Modul de acţionare

Forţa de aderenţǎ a unui magnet natural pe un material feromagnetic acoperit cu un strat nemagnetic, este o mǎrime proporţionalǎ cu grosimea stratului. LEPTO – Pen mǎsoarǎ forţa de aderenţǎ a unui magnet de înaltǎ calitate înglobat, dupǎ principiul unui cântar cu arc. Dacǎ LEPTO – Pen se ridicǎ de pe suprafaţa materialului de mǎsurat, atunci un arc de precizie înglobat se întinde pǎnǎ ce magnetul se desprinde de material. Lungirea arcului în clipa desprinderii magnetului este proporţionalǎ cu forţa de aderenţǎ şi astfel cu grosimea stratului de protecţie. Lungirea arcului se citeşte pe o scalǎ gradatǎ în µm.

Domeniul de mǎsurare şi toleranţe

Modelul 2091.001: scala 0 – la 800 µm / 0,5 la 30 mils. În domeniul: 10 la 500 µm / 0,25 la 20 mils,

precizia mǎsurǎrii: ± 10 %,  ± 3 µm

Modelul 2091.002: scala 10 – la 1000 µm / 0,5 la 40 mils. În domeniul: 20 la 750 µm / 0,75 la 30 mils,

precizia mǎsurǎrii: ± 10 %,  ± 3 µm

Valorile indicate sunt valabile pe oţel neted tip St 52-3 (1.0570) cu grosimea min. de 1 mm. La majoritatea oţelurilor feromagnetice necǎlite se opţin valori apropiate.

Particularitǎţi

LEPTO – Pen se utilizeazǎ în orice poziţie (vertical, orizontal, în sus – deasupra capului).

Datoritǎ greutǎţii propri a magnetului, la dispozitive de mǎsurarea grosimii straturilor, arcul se lungeşte la desprinderea dispozitivului de suprafţa mǎsuratǎ, conform principiului forţei de aderenţǎ, dependent de poziţia magnetului. Acest efect se compenseazǎ la LEPTO – Pen cu şurubul de reglaj (1) şi cu marcajul de calibrare (2).

Mǎsurarea

Suprafaţa de mǎsurat trebuie sǎ fie lipsitǎ de praf, ulei sau alte murdǎrii.

  • LEPTO – Pen se aşeazǎ perpendicular pe suprafaţǎ astfel ca magnetul sǎ fie atras de suprafaţǎ
  • Cu mâna liniştitǎ LEPTO – Pen-ul se depǎrteazǎ vertical de pe suprafaţǎ şi se urmǎreşte indicaţia pe scalǎ
  • Indicaţia pe scalǎ în clipa desprinderii magnetului corespunde cu grosimea stratului de protecţie

 

Volum de livrare

Toate dispozitivele LEPTO – Pen se livreazǎ într-un ambalaj sintetic cu instrucţiuni de utilizare şi protocol  individual de recepţie.

Date tehnice

Domeniul de mǎsurae,

LEPTO-Pen domeniul de mǎsurare: 10 – 500 µm  2091.001

LEPTO-Pen domeniul de mǎsurare: 20 – 750 µm  2091.002

Temperaturi

Temperatura de lucru: 0°C la 40°C

Temperatura de depozitare: 20°C la 50°C

Umiditatea aerului

Umiditatea aerului admisǎ: < 80 %

Durata de viaţǎ: min.    500.000 de cicluri de mǎsurare

LEPTO-Pen domeniul de mǎsurare: 10 – 500 µm 

2091.001

LEPTO-Pen domeniul de mǎsurare: 20 – 750 µm 

2091.002