eddyvisor S

eddyvisor S

Noul standard în controlul structurii cu eddy current, în producţie şi laborator.

Aparat digital cu un canal, pentru controlul nedistructiv cu eddy current al componentelor metalice, inclusiv al pieselor de serie mare şi al produselor semifabricate, cum ar fi duritatea, adâncimea ei, structura, rezistenţa la tracţiune, tratament termic sau elemente de aliere, conform metodei Preventive Multi-Frequency Technology.

Aparat modular de mare putere cu maxim 16 canale independente pentru controlul fisurilor şi cu maxim 32 canale pentru controlul structurii, şi combinaţii ale acestora.

PROSPECT

Descrierea aparatului

 

Aparatul eddyvisor este un concept modular de mare performanţă, cu maxim 16 canale independente pentru controlul fisurilor şi cu maxim 32 canale pentru controlul structurii, într-un design foarte compact. In plus, aparatul oferă funcţii unice pentru realizarea sarcinilor sofisticate de control, folosind tehnica eddy current, combinată cu binecunoscuta fiabilitate a controlului ibg şi uşurinţa în deservire.

 

Interfaţa ergonomică permite deservirea corectă şi intuitivă via touch screen. Toate funcţiile şi rezultatelor controlului sunt observate dintr-o singură privire. Prelucrarea digitală a semnalului de măsură cu procesoare unicat, imediat după preamplificator, garantează cea mai mare stabilitate a rezultatelor controlului.

Aparatul eddyvisor se bazează pe conceptul ibg dezvoltat pe durata a zeci de ani. Toate bobinele, sondele şi capetele de control rotative sunt standardizate la nivel internaţional. Astfel, aparatul eddyvisor este recomandat nu numai pentru soluţii noi de control dar şi pentru upgradarea instalaţiior de control deja existente în expoatare, la ultimul nivel al tehnologiei de control cu eddy current.

 

În controlul fisurilor şi arsurilor prin polizare, nevoia de operatori bine instruiţi pentru a efectua setarea manuală, sofisticată şi de durată a: filtrului de bandă necesar, a unghiului de fază şi a amplificării este acum eliminată dezvoltarea metodei ibg, Preventive Multi-Filter Technology (PMFT), care creează în mod automat zone de toleranţă prin simpla scanare a pieselor bune. Acest salt cuantic în tehnologia cu eddy current, cu caracter de unicat în lume al ibg, stabileşte un nou standard al calităţii controlului nedistructiv cu eddy current al fisurilor şi arsurilor produse prin polizare.

 

Pe durata înregistrării datelor materialului de control (calibrare) cu PMFT, sunt scanate mai multe piese bune. Simultat este înregistrat şi “zgomotul” de la suprafeţele bune şi înregistrate în fiecare dintre cele 30 de filtre trece bandă. Zonele de toleranţe, acoperitoare a 360 de grade, sunt create automat în fiecare filtru trece bandă, folosind semnalele respective de la “zgomotul” pieselor bune. Semnalele eddy current de la piesele bune sunt datorate rugozitătii şi proprietăţii materialului acestor piese. Astfel, cele 30 de zone de toleranţe, conţin amprenta specifică pieselor bune. In plus, efectul de margine, profilul durităţii, excentricităţii, etc. ale pieselor bune, sunt calibrate pe durata înregistrării datelor de material. Pseudo rebuturile sunt, prin urmare, reduse considerabil fără a pierde din vedere defectele reale.

 

Acest unic “good-part-only-concept” permite configurarea aparatului în doar cîteva minute. Pur şi simplu se scanează şi se înregistrează un număr adecvat de piese bune. Zonele de toleranţă din fiecare dintre cele 30 de filtre trece bandă PMFT sunt generate automat, înregistrarea zgomotului admisibil de la piesele bune, pentru a forma amprenta pieselor bune în fiecare dintre aceste 30 de filtre trece bandă. După înregistrarea datelor materialului, o apăsare de tastă trece aparatul la controlul cu Preventive Multi-Filter Test, iar controlul poate începe. Asta e tot ! O mai rapidă pornire a unui control fiabil cu eddy current nu este posibilă.

Bobina ID pentru controlul structurii la viteză continuă, cu determinarea corectă a adîncimii şi poziţiei zonei de duritate.

O problemă dificilă în procesul de control al pieselor de serie mare este interpretarea rezultatelor la controlul tratamentului termic. Verificarea caracteristicilor, cum ar fi duritatea şi adîncimea ei, sunt de primă importanţă pentru indeplinirea standardelor de calitate ale produsului final. Aceste caracteristici pot fi monitorizate prin metode deestructive, cum ar fi prelevarea de probe, dar cu personal de înaltă calificare şi cu eforturi financiare. Mai mult decît atît, o examninare prin prelevare de probe are sens doar pentru defectele distribuite statistic. Pe durata procesului de tratament termic, în cuptoare sau prin inducţie, poate apare un accident în cazul unei singure piese, care să ducă la vicierea legilor de distribuţie statistică. Aceste defecte „neaşteptate” pot fi ratate la prelevarea de probe. Pentru a le detecta în mod fiabil este necesar un control 100%.

Controlul structurii cu eddy current, folosind binecunoscuta metodă Preventive Multi-Frequency Technology (PMFT) dezvoltată de ibg, garantează o maximă fiabilitate în controlul 100 %. Rezultatele tratamentului termic la controlul produselor de serie poate fi monitorizat cu costuri eficiente, rapid şi fiabil, şi defectele neaşteptete sunt detectate cu mare fiabilitate. Cele 8 frecvenţe fundamentale de control, precum şi analiza a două armonice ale PMFT garantează cea mai mare fiabilitate. Domeniul de aplicare al PMFT, cu analiza simultană a armonicilor, este foarte larg şi include controlul durităţii suprafeţei, adîncimea ei, structura intermediară, amestecul de materiale şi altele. 

Setarea aparatului se face numai cu piese bune. De la 10 la 20 de piese sunt controlate şi zonele de toleranţe sunt generate automat. Semnalele eddy current de la următoarele piese sunt acum comparate cu cele de la piesele bune. Asta înseamnă că pentru la calibrarea aparatului nu sunt necesare piese cu defecte artificiale, ci numai piese bune. Datorită vitezei mari de control şi a calibrării uşoare, o nouă sarcină de control poate să înceapă în cel mai scurt timp. Se formează o zonă de toleranţe pentru fiecare frecvenţă de control. Un alt avantaj al aparatelor de control ibg este analiza multidimensională. Dacă sunt satisfăcute toate zonele de toleranţe, se poate presupune că piesa controlată este bună. Dacă, chiar numai una dintre zonele de toleranţe este depăşită, piesa controlată este clasificată ca fiind proastă.

Controalele cu eddy current sunt întotdeauna cu răspuns da/nu. Pot fi depistate abateri foarte mici, în grupul de piese controlat. Controlul cu eddy current nu poate stabili cauza acestei abateri. In cazul pieselor proaste, este recomandat un alt control, cum ar fi metode metalografice pentru a verifica structura (tăietură) sau cu un control clasic al durităţii.

Dispozitiv pentru controlul structurii în laborator.

NOU: iSHA: analiza simultană a armonicilor: Permeabilitate relativă este puternic influenţată de tratamentul termic. Structurile dure au o permeabilitate mai mică decît cele moi. Deoarece metoda ibg Preventive Multi-Frequency Technology controlează cu cîmpuri magnetice de intensitate mică, piesele dure OK nu prezintă efecte de saturaţie. Ele se găsesc în zona liniară a curbei de histerezis.

Armonicile apar de fiecare parte a curbei histerezis, a piesei de controlat aflată în bobină. Curentul alternativ din bobina de excitaţie, generează un cîmp magnetic sinusoidal care induce în piese de controlat un flux magentic. Secvenţa sa cronologică (în funcţie de forma permeabilităţii), nu mai este sinusoidală. Prin urmare, fluxul magnetic induce în bobina receptoare o tensiune distorsionată, diferită de forma sinusoidală, chiar la intensităţi ale cîmpului msgnetic foarte mici. Undele frecvenţei fundamentale au fost distorsionate de histerezis, şi conţin acum o serie foarte mare de armonici. Analiza Fourier a frecvenţelor fundamentale distorsionate, dezvăluie armonici cu frecvenţe mai mari, mai precis aronici cu frecvenţa de 3, 5, 7 sau 9 ori mai mare decît frecvenţa fundamentală. Analiza acestor armonici, furnizează o imagine mai detaliată a caracteristicilor magnetice ale piesei de controlat şi în acest fel mai multe informaţii exacte privind microstructura sa. In plus, acest lucru oferă avantaje semnificative cînd sunt eliminate influenţele, cum ar fi loturi diferite, temperatura, geometria sau poziţionarea piesei de controlat. Semnalele armonicilor sunt foarte mici. De aceea este nevoie de un mare efort electronic pentru a le separa de zgomot. Astfel de semnale mici pot fi detectate clar şi prelucrate sigur de familia unică de aparate ibg, digitalele eddyvisor.

O inovaţie esenţială este iSHA (ibg’s Simultaneous Harmonic Analysis) – care combinată cu metoda ibg PMFT garantează cea mai mare fiabilitate de control. Acest lucru permite calcularea simultană a vectorilor a 8 frecvenţe şi a două armonici, fără prelungirea timpului de control. In plus, folosirea frecvenţelor înalte şi a armonicilor lor, oferă o bună soluţie în determinare diferenţelor de structură foarte mici. Astfel, iSHA extinde foarte mult posibilităţile bineicunoscute metode Preventive Multi-Frequency Technology.

NOU: Adaptarea controlului structurii la temperatura ambiantă

 

Controlul cu eddy current se bazează în principal pe conductivitatea electrică şi permeabilitatea magnetică, caracteristici ale materialului de controlat. Diferitele materiale şi microstructuri au coductivităţi şi permeabilităţi diferite, care sunt detectabile cu eddy current. Cu toate astea, ambele proprietăţi sunt dependente de temperatură. Conductivitatea electrică scade cu 4% per 10°C. Variaţiile temperaturii ambiante sunt compensate de ibg cu ajutorul unei bobine diferenţiale. Bobina de control este compensată cu o bobină separată de compensare, ce realizează un control diferenţial. Oricum, piesele de controlat care sunt încălzite de procesele de producţie, se răcesc în timpul pauzelor de producţie. Astfel, ele au diferite temperaturi în timpul controlului. Asta poate duce la unele sortări NOK eronate.

Noul concept ibg, Temperature Adaptive Structure Test (iTAS) analizează influenţa variaţiilor de temperatură asupra valorilor măsurate. Dacă temperatura pieselor de control poate fi captată de un senzor extern, conectat direct la eddyvisor, influenţa temperaturii poate fi compensată aproape în întregime. Este ca şi cum piesele au fost controlate la aceeaşi temperatură. Pseudo respingerile sunt reduse şi controlul este mai precis. Conceptul iTAS, permite, de asemenea, vizualizarea rapidă a cît de mare este influenţa temperaturii în comparaţie cu celelalte variaţii ale parametrilor (loturi şi dimensiuni geometrice diferite), pentru o anumită aplicaţie de control.

Nou: noul nostru AutoStart permite un început, mai rapid şi mai precis al startului controlului structurii, decît mai înainte. Interfaţa grafică face foarte uşoară reglarea AutoStart pentru un control mai rapid şi mai dimanic.

 

 

Caracteristicile controlului structurii

 • Zonele de toleranţe: La înregistrarea datelor materialului, eddyvisor generează automat zone de toleranţe eliptice, pentru un control sigur. Un editor de zone de toleranţe este integrat pentru aplicaţiile speciale în controlul structurii. Un operator calificat poate să redefinească zonele toleranţe de formă: rectangulară sau eliptică, micşorată sau mărită, rotită sau deplasată, etc.
 • Viteza de control: Viteză mare de control, în cîteva millisecunde. Utilizarea a 8 frecvenţe de control şi o setare standard (25 Hz – 25 kHz), necesită pentru control doar 141 millisecunde. In modul de control cu mare viteză, este nevoie de doar 1 ms pentru controlul la fiecare frecvenţă > 5 kHz, foarte util în controlul dinamic la viteză foarte mare.
 • iSHA analiza armonicilor: Pot fi utilizate opt frecvenţe fundamentale de control, plus două armonici (selectabile, de la a doua la a noua), fără prelungirea timpului de control. Setarea standard foloseşte evaluarea armonicii 3 şi 5 pentru fiecare frecvenţă fundamentală de control.
 • Afişare: Rezultatele controlului sunt afişate sub forma unei bare grafice, una sau mai multe elipse, la alegere.
 • Bobine: Pentru aplicaţiile standard, privind controlul structurii, sunt disponibile o multitudine de bobine circulare cu diametre de pînă la 500 mm. Bobinele personalizate (ex: bobine ID sau rectangulare) pentru aplicaţii speciale, sunt proiectate şi realizate la firmă. Bobinele de control pot fi conectate, după cum recomandă ibg, ca o pereche de bobine de compensare sau cu autocompensare cu o singură bobină. Pot fi activate monitorizarea bobinei şi a integrităţii cablului sondei, precum şi suprimarea zgomotului de 50/60 Hz.
 • Activarea controlului: Startul poate fi dat manual de pe touch screen, via PLC sau cu un buton opţional. Există o funcţie de autostart care detectează prezenţa piesei în bobină şi activează imediat, sau după un anumit timp, controlul.
 • Frecvenţe de control: Pot fi selectate 8 frecvenţe, în gama 5 Hz - 3 MHz.
 • Clasificarea: Sortarea diferitelor materiale şi controlul amestecurilor de loturi poate fi realizată cu funcţia de clasificare ibg (OR-conjunction). Pot fi învăţate pînă la 7 tipuri de piese bune cu caracteristici diferite, care pe durata controlului să fie comparate cu piesele controlate şi clasificate conform tipului de piese învăţate.
 • Control bare şi ţevi (opţional): Barele, ţevile şi sîrmele pot fi controlate în linie, în ceea ce priveşte materialul, tratamentul termic, precum şi modificările de structură. Sunt folosite două traductoare de proximitate pentru a porni şi opri controlul. Se controlează aproape toată lungimea barei/ţevii. O evaluare statistică integrată a pieselor bune faţă de cele proaste (absolută sau procentuală) este updatată automat. Poate fi stabilit un prag admisibil de piese proaste, pentru a elimina respingerile cauzate de variaţiile irelevante a materialului (de exemplu la prelucrarea la rece a manipulării).
 • Design ergonomic: Toate funcţiile şi rezultatele controlului, inclusiv pentru sistemele complexe, sunt aranjate în clar pentru a fi vizualizate dintr-o privire. Acest lucru permite o deservire corectă şi uşoară chiar şi pentru operatorii neexperimentaţi.
 • Staţii şi Locaţii: Aparatul eddyvisor oferă conceptul unic de Staţie şi Locaţie pentru sistemele complexe de control. Pot fi stabilite maxim 8 staţii care pot include pînă la 32 locaţii. Toate locaţiile de control, cuprinse într-o staţie, aparţin aceleaşi piese şi sunt însumate într-un rezultat staţie.  Acest rezultat poate fi folosit pentru comanda sortării. Piesa trebuie să fie controlată la toate locaţiile unei staţiei, pentru a avea un rezultat al staţiei valabil. Staţiile sunt independente intre ele. Staţii diferite pot avea condiţii de funcţionare diferită. De exemplu, o staţie poate controla o piesă în timp ce alta înregistrează sau ajustează noile date de calibrare. In plus, fiecare locaţie are propriul set de date de referinţă şi zone de toleranţe. Pentru detectarea fisurilor, de exemplu, să se stabilească diferite zone ale piesei de controlat (feţe, raze, decupări, etc.) şi fiecare dintre acestea să fie controlate cu setări diferite comutabile via PLC on the fly. In acest fel, fiecare zonă a piesei controlate, inclusiv zonele cu zgomot mare (ex: raze) sau cu zgomot foarte redus (ex: suprafeţe bine şlefuite) pot fi controlate cu setări optimizate pentru acele zone, fără a influenţa celelalte zone.
 • Imaginea piesei controlate: La staţiile cu cel puţin două şi cel mult 22 de locaţii, poate fi inclusă o imagine a piesei controlate, realizată de client. Rezultatul controlului de la o singură locaţie dintr-o staţie este vizualizat prin colorarea imaginii piesei de controlat. Un ajutor imens pentru operator în special în sistemele de control complexe. Aceste imagini ale piesei de controlat pot fi afişate de asemenea în examinarea tuturor staţiilor (cu/fără colorarea rezultatului).
 • Tipul pieselor: Maxim 100 tipuri de piese (la mai mult de 8 locaţii, maxim 50) în detectarea fisurilor şi maxim 250 tipuri de piese la controlul structurii cu toate setările şi datele de referinţă pot fi stocate în memoria aparatului sau via PLC pentru procedeele automatizate.
 • ID-ul piesei: Datele de control ale fiecărei piese îi pot fi alocate respectivei piese. Aparatul eddyvisor poate fi informat înainte de control, de un număr de ordine alfanumeric, de la un PLC sau de la un alt sistem (cititor de cod - QR sau similar). Această identitate este corelată cu datele de control aferente, stocate în eddyvisor şi în plus, scrise prin intermediul eddyLogger Software sau ca Q-DAS conform setului de date.
 • Istoricul pieselor de referinţă: O diagramă afişează, dintr-o singură privire, rezultatele de control ale tuturor pieselor de referinţă. Atunci cînd, după înregistrarea datelor de referinţă, se constată că o piesă nu este bună, ea poate fi eliminată dintre piesele de referinţă cu o singură apăsare de tastă.
 • Istoricul pieselor controlate: O diagramă multicoloră prezintă rezultatele controlului a pînă la 1.000 dintre piesele bune memorate şi suplimentar şi pentru ultimile 100 de piese proaste, ce pot fi observate dintr-o singură privie şi care pot fi evaluate mai tîrziu. Rezultatele pieselor respinse, discutabile, pot fi înregistrate ca piese de referinţă provizorii şi verificate apoi distructiv în laborator. Dacă aceste piese discutabile şi respinse s-au dovedit că au fost bune, ele pot fi adăugate la piesele de referinţă cu o singură apăsare de tastă. Pseudo respingerile pot fi astfel diminuate.
 • AQDEF quality data export Q-DAS standard compliant (option): Rezultatul controlului este transferat după fiecare piesă controlată via Ethernet unui computer pentru protocoale, unde software-ul gratuit eddyLogger Q-DAS primeşte datele şi le oferă conform AQDEF interfeţei QSSTAT. Acest software permite utilizatorului o configurare individuală. La o staţie de control, sunt disponibile următoarele opţiuni: selectarea datelor care vor fi memorate, memorarea cu cîmp K sau cu separator de ortografie prescurtată, format de memorie de tip fişiere DFD/DFX sau DFQ; alegerea liberă a cantităţii de piese per fişier. Software eddyLogger poate înregistra şi memora în paralel datele a mai multor aparate ibg legate la o reţea Ethernet, astfel încît computerul de achiziţii este capabil să supravegheze mai multe aparate eddyvisor şi/sau eddyliner.
 • Stocarea datelor, în general: Rezultatele controlului, tipul pieselor şi setările aparatului sunt memorate într-o memorie flash internă şi extern via USB stick. Rezultatele controlului pot fi înregistrate suplimentar şi prin intermediul reţelei. Un fişier jurnal, tampon, tip inel, înregistrează toate deranjamentele interne şi permite depanarea rapidă a echipei de service.
 • Automatizarea fără PLC: Comanda directă a dispozitivelor de sortare, a sistemelor de marcare sau a lămpilor de semnalizare este posibilă cu doar o sursă exterioară de tensiune de 24V CC (2,5 A), împreună cu funcţia autostart, oferind o soluţie ieftină pentru micile sisteme de automatizare, fără un PLC suplimentar.
 • Presetare numărător: Funcţia “box counter” (casetă numărător) monitorizează gradul de umplere al containerelor cu piese, pentru a evita supraîncărcare. Controlul este întrerupt automat, de îndată ce se ajunge la numărul de piese prestabilit. După ce operatorul schimbă containerele şi resetează numărătorul, controlul reîncepe automat.
 • Telecomandă: Aparatul eddyvisor poate fi deservit de la distanţă de către oricare computer din reţea via VNC viewer software.
 • Acces protejat: Aparatul oferă un concept de mai multe nivele de autorizare de acces, care operează cu ajutorul unui comutator cu cheie.
 • Funcţia Help: Utilizatorul are întotdeauna acces la o funcţie help, de pe ecranul aparatului, ce face de cele mai multe ori inutilă citirea Manualului de Utilizare.
 • Limbaje de comunicare: Sunt incluse limbajele: germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană, cehă, poloneză, portugheză, chineză, ungară, japoneză, coreeana şi rusă. Alte limbaje: la cerere.
 • Ecran: Tough 15” TFT touch screen, ecran color, rezoluţie 1.024 x 768 pixel, operabil şi cu mănuşi.

 

Conexiuni

IO-ports

O interfaţă optică izolată pentru conectarea la PLC, cu 32 intrări şi 32 ieşiri. Ca opţiune, poate fi instalat încă un modul suplimentar cu 32 intrări şi 32 ieşiri. In eddyvisor se află înstalată şi posibilitatea de alocare liberă a semnalelor IO.

Gigabit-Ethernet-network

 

XVGA

Conţinutul ecranului poate fi afişat pe un alt ecran, prin intermediul unei interfeţe XVGA. Esenţial pentru şcolarizare.

Imprimanta

Disponibilă în comerţ, conectată via USB 2.0 sau Ethernet pentru tipărirea conţinutul ecranului sau a rezultatelor.

USB 2.0

Două USB 2.0 ports pe panoul frontal, una dedesupt pentru stocarea datelor.

Carcasa

 

Sunt disponibile două modele de eddyvisor: versiunea de birou eddyvisor D (cu picioare rectractabile, înclinată) sau versiunea dulap cu unitatea de operare eddyvisor HMI şi unitatea de măsură eddyvisor M.

Complet etanş şi prin urmare potrivit pentru medii de producţie dure.

Date Tehnice: alimentare: 100 – 240 V, 50/60 Hz, temperatura ambiantă 0 – 45°C, umiditatea relativă: max. 85%, fără condens.

Aparatul eddyvisor, partea din spate, echipat cu (de la stînga la dreapta): modul pentru detectarea fisurilor cu 4 canale, modul pentru controlul structurii cu 8 canale, modul IO, alimentare.