eddyvisor C

eddyvisor C

eddyvisor C

Noul standard în controlul cu eddy current al fisurilor, în producţie sau laborator.

Aparat digital cu un canal, pentru controlul nedistructiv cu eddy current al componentelor metalice, inclusiv al pieselor de serie mare şi al produselor semifabricate, pentru depistarea fisurilor, porilor şi arsurilor prin polizare, conform metodei Preventive Multi-Filter Technology şi pentru controlul proprietăţilor materialelor cum ar fi duritatea, adâncimea ei, structura, rezistenţa la tracţiune, tratamentul termic sau elementele de aliere conform metodei Preventive Multi-Frequency Technology.

Aparat modular de mare putere, cu maxim 16 canale de control independente, pentru controlul fisurilor, maxim 32 canale pentru controlul structurii şi combinaţii ale acestora.

PROSPECT

Descrierea aparatului

Aparatul eddyvisor se distinge ca un concept modular de mare performanţă, cu maxim 16 canale independente, pentru controlul fisurilor şi maxim 32 de canale pentru controlul structurii, toate într-un design foarte compact. În plus, acesta oferă caracteristici unice pentru realizarea sarcinilor de control sofisticate folosind tehnica de control cu eddy current, combinat cu bine cunoscuta fiabilitatea a controlului IBG și ușurința de operare.

Interfaţa ergonomică facilitează deservirea simplă şi intuitivă, via touch screen. Toate funcţiile şi rezultatele controlului sunt vizualizate dintr-o singură privire. Procesarea digitală a semnalului de măsură cu procesoare unicat, imediat după preamplificator, garantează cea mai mare stabilitate a rezultatelor controlului.

Aparatul eddyvisor se bazează pe conceptul de sistem ibg dezvoltat vreme îndelungată. Toate bobinele, sondele, capetele rotative şi alte componente de sistem sunt standardizate la nivel mondial. Astfel aparatul eddyvisor este soluţia unor sarcini noi de control dar şi pentru upgradarea instalaţiior de control deja existente în expoatare, la ultimul nivel al tehnologiei de control cu eddy current.

În controlul fisurilor și arsurilor prin polizare, nevoia de operatori bine instruiți pentru a efectua setarea manuală, sofisticată şi de durată a: filtrului de bandă necesar, a unghiului de fază şi a amplificării este acum eliminată dezvoltarea metodei ibg, Preventive Multi-Filter Technology (PMFT), care creează în mod automat zone de toleranță prin simpla scanare a pieselor bune. Acest salt cuantic în tehnologia cu eddy current, cu caracter de unicat în lume al IBG, stabileşte un nou standard al calităţii controlului nedistructiv cu eddy current al fisurilor şi arsurilor produse prin polizare.

Pe durata înregistrării datelor materialului de control (calibrare) cu PMFT, sunt scanate mai multe piese bune. Simultat este înregistrat şi “zgomotul” de la suprafeţele bune şi înregistrate în fiecare dintre cele 30 de filtre trece bandă. Zonele de toleranţe, acoperitoare a 360 de grade, sunt create automat în fiecare filtru trece bandă, folosind semnalele respective de la “zgomotul” pieselor bune. Semnalele eddy current de la piesele bune sunt datorate rugozitătii şi proprietăţii materialului acestor piese. Astfel, cele 30 de zone de toleranţe, conţin amprenta specifică pieselor bune. In plus, efectul de margine, profilul durităţii, excentricităţii, etc. al pieselor bune sunt calibrate pe durata înregistrării datelor de material. Pseudo rebuturile sunt, prin urmare, reduse considerabil fără a pierde din vedere defectele reale.

Acest unic “good-part-only-concept” permite configurarea aparatului în doar cîteva minute. Pur și simplu se scanează şi înregistrează un număr adecvat de piese bune. Zonele de toleranță din fiecare dintre cele 30 de filtre trece bandă PMFT sunt generate automat, înregistrarea zgomotului admisibil de la piesele bune, pentru a forma amprenta pieselor bune în fiecare dintre aceste 30 de filtre trece bandă. După înregistrarea datelor materialului, o apăsare de tastă trece aparatul la controlul cu Preventive Multi-Filter Test, iar controlul poate începe. Asta e tot ! O mai rapidă pornire a unui control fiabil cu eddy current nu este posibilă.

Caseta cu sonda pentru controlul prin contact al pieselor excentrice, cum ar fi lobii axelor cu came, pentru depistarea fisurilor şi arsurilor prin polizare; este acoperit un domeniu mare de diametre; pînă la 300 rpm (în funcţie de geometria piesei), suport ceramic pentru folosire îndelungată. La cerere: soluţii pentru controlul structurii la axele cu came.

Eforturile de a reduce conţinutul de materii prime valoroase şi consumul de energie, au dus la reducerea secţiunii componentelor voluminoase din domeniul ingineriei mecanice şi al componentelor auto. Reducerea secţiunii componentelor şi proprietăţile stricte ale lor, au stimulat producătorii să ridice calitatea controlului nedistructiv pentru a putea garanta materiale cu o structură corectă şi lipsite de fisuri şi arsuri datorate polizării.

Controlul cu eddy current poate fi aplicat tuturor materialelor cu conductivitate electrică sau cu permeabilitate magnetică. Asta include toate materialele metalice. Controlul cu eddy current al fisurilor şi al arsurilor prin polizare poate fi adaptat la mai mule sarcini de control prin alegerea potrivită a sondei de detecţie şi a frecvenţei emise. Ca o chestiune de principiu, pot fi detectate numai fisurile deschise la suprafaţă şi porii aflaţi imediat sub suprafaţă.

Rezoluţia de control şi lăţimea efectivă de scanare a sondei de detecţie depinde de tipul şi dimensiunea ei (între 0,5 şi 5,0 mm). Pe durata controlului este imperios necesară mişcarea relativă a sondei faţă de suprafaţa piesei. Controlul pieselor rotunde simetrice se face în aşa fel încît fiecare piesă este prinsă şi rotită în faţa sondelor, sau sondele sunt montate într-un cap rotativ şi se rotesc în jurul pieselor. Pentru detectarea fisurilor pe o suprafaţă mai mare decît o linie, este nevoie de o mişcare suplimentară a pieselor de controlat. In acest mod, suprafaţa piesei va fi scanată complet. Suprafeţele cu configurare mai complicată, necesită sisteme de manipulare mecanică mai complicate. Grupul nostru de specialişti în construcţii mecanice, este întotdeauna gata de a vă sprijini în proiectarea şi realizarea unui sistem de control pentru un control 100%.

Bucşă de direcţie în sistem automat de control ibg. Detectarea fisurilor şi a arsurilor prin polizare pe suprafaţa interioară. Cu cameră pentru identificarea tipului de piesă QR-code.

In trecut, controlul fisurilor cu eddy current se făcea prin setarea pe o piesă master cu un defect etalon artificial (EDM). Dar defectele artificiale au un comportament diferit asupra asupra eddy current (ex:. modificarea fazei, etc.) decît defectele naturale. Astfel, unele defecte naturale ar putea rămîne nedetectate. Acum, familia de aparate eddyvisor cu tehnica ibg merge pe un drum nou. Datorită Preventive Multi-Filter Technology aparatul nu mai este setat pe un defect artificial ci cu ajutorul semnalelor de la suprafeţele „sănătoase” ale cîtorva piese OK. Automat sunt formate 30 de zone de toleranţe pe întreg spectrul de frecvenţe ale celor 30 de filtre trece bandă, ce reperintă de fapt imaginile suprafeţelor „sănătoase” în aparat. De îndată ce una dintre aceste zone de toleranţe este depăşită de semnalul de la eddy current, se declanşează un semnal NOK, indiferent dacă semnalul a fost generat de un defect natural sau artificial.

Pentru verificarea sensibilităţii de control, se foloseşte un defect artificial practicat pe o piesă OK, printr-un procedeu EDM. Acest defect trebuie detectat de fiecare dată (100 %) de aparat pentru validarea metodei şi a sistemului de control. Defectul minim detectabil pentru aplicaţia dumneavoastră este determinat în prealabil în laboratorul nostru, în timpul unui studiu de fezabilitate.   Acest lucru are ca rezultat stabilirea direcţiei şi a dimeniunii minim posibile a defectului artificial, în aşa fel încît el să fie detectat de fiecare dată (100 %), fără pseudorespingeri semnificative.

Binecunoscuta expresie de “suprafaţă fără fisuri” pe desene sugerează dorinţa de perfecţiune la strunjirea pieselor pentru testele de laborator, studii de fezabilitate şi serii mici în detectarea fisurilor cu eddyvisor. Sunt necesare: o viteză maximă de 850 rpm, o mandrină de pînă la 68 mm diametru, un senzor de declanşare şi o sondă flexibilă şi mobilă. Cu toate astea, există limite în detectarea fisurilor cu eddy current, faţă de dorinţele noastre. Ne-am angajat să împingem aceste limite spre detectarea unor „discontinuităţi” cît mai mici, fără a creşte pseudorespingerile, în condiţii de producţie. Sensibilitatea ce poate fi folosită în cazul depistării defectelor cu eddy current, depinde de mai mulţi parametri:

 • Rugozitatea suprafeţei – detectarea defectelor mici se face mai bine pe suprafeţe lustruite. Poate fi detectat un defect de 5 ori mai mare decît rugozitatea, dar nu mai mic de 50 μm.
 • Material – utilizarea de sonde diferenţiale suprimă în mare parte zgomotul inerent al diferitelor materiale. Dar materialul controlat este un factor. De exemplu, defectul minim detectabil în cazul fontei lamelare poate creşte la aproximativ la 150 μm, datorită acelor de carbon din acest material.
 • Distanţa dintre sondă şi piesă – mărirea acestei distanţe reduce sensibilitatea, în timp ce reducerea acestei distanţe măreşte sensibilitatea şi creşte influenţa rugozităţii şi excentricităţii piesei de controlat. Un bun compomis, pentru majoritatea aplicaţiilor, cu sonde ibg standard este o distanţă de 0,7 mm.

Orientarea defectelor – direcţia defectelor faţă de direcţia de deplasare a sonelor influeţează, de asemenea, sensibilitatea de control. Acest lucru poate fi optimizat prin alegerea potrivită a sondei. 

Strung ibg pentru teste de laborator, studii de fezabilitate şi detectarea fisurilor în piese de serie mică cu eddyvisor. Viteza maximă 850 rpm, mandrină de pînă la 68 mm diametru, cu senzor de declanşare, sondă flexibilă şi deplasabilă.

Firma ibg foloseşte în principal sonde diferenţiale pentru detectarea fisurilor. Principiul diferenţial reduce semnalul recepţionat foarte mare, la o valoare aproape de zero, prin utilizarea a două bobine legate în antifază. Acest lucru permite amplificarea foarte mare a unor semnale foarte mici, sosite de la sondă, fără a supraîncărca intrarea aparatului. In plus, ibg acordă mare atenţie preciziei cu care se execută sondele, care să permită în continuare folosirea unor amplificări mai mari. In privinţa zgomotului, ibg foloseşte procesoare de semnal de zgomot foarte scăzut, ce permite folosirea unor procesoare inteligente de digitalizare. Astfel, ibg este capabil să îmbine o amplificare foarte mare a semnalelor de la defect, cu procesarea unui zgomot foarte redus, care permit mărirea distanţei dintre sonde şi piesele de controlat, fără a se reduce sensibilitatea de control. Avantajul realizat este că sondele ibg pot fi ridicate pînă la 0,7 mm faţă de suprafaţa de controlat, fără a se sacrifica sensibilitatea şi rezoluţia de control. Defectele mici sunt detectate. Alţi producători pot garanta o sensibilitate similară numai la o distanţă de 0,2 – 0,3 mm. Dar la o distanţă aşa de mică şi zgomotul este mai mare şi există posibilitatea de a respinge mai multe piese bune ca fiind defecte. In general, sondele diferenţiale sunt foarte sensibile pentru defectele de suprafaţă locale. Ele sunt, de asemenea, relativ insensibile la variaţiile structurii pieselor, cum ar fi la loturi diferite, şi permit variaţii privind tratamentul termic, etc. Aceste caracteristici sunt foarte importante pentru evitarea pseudorespingerilor, la controlul 100 %.

Detectarea arsurilor prin polizare

Comform ISO 14104, arsura prin polizare este o supraîncălzire locală a suprafeţei. Impactul căldurii în procesul de polizare a fost prea mare şi a afectat alierea locală sau, efectul a fost prea mare, şi a dus la recălirea zonelor. In funcţie de calitatea suprafeţei şi de variaţiile geometrice ale piesei, ibg PMFT detectează arsurile prin polizare, începînd de la simplul stres rezidual pînă la începutul zonelor de recoacere în microstructură.

O metodă aplicată de ibg de a produce piese de referinţă, pentru detectarea arsurilor prin polizare, este de a produce arsuri cu laserul: căldură definită şi aplicată local pe suprafaţa piesei de controlat. Astfel, se produc defecte artificiale de diferite intensităţi în piesele metalice, care sunt analoge cu defectele reale. Aceste defecte pot fi produse şi reproduse în conformitate cu cerinţele (felul şi adîncimea modificării structurii, dimensiunea spaţială) pe scară largă şi ele servesc ca piese master pentru validarea instalaţiilor de control automate, precum şi pentru determinarea sensibilităţii de control.

Controlul fisurilor pe un butuc de roată în 6 poziţii, cu scanare pe suprafaţa interioară şi cea exterioară. Fiecare segment are un set de date de referinţă bazat pe piese bune, care este folosit ca bază pentru control. Aparatul eddyvisor arată segmentele controlate în culori diferite, conform rezultatului controlului obţinut.

Caracteristicile detectării fisurilor şi arsurilor prin polizare

 • Sonde: O alegere a sondelor pentru depistarea fisurilor se poate face alegînd lăţimea trasei de control, sensibilitatea şi forma. Modelele personalizate pentru aplicaţii speciale, sunt proiectate şi realizate la firmă. Capetele rotative de control eddyscan H şi eddyscan F disponibile, în multe cazuri sunt instalate pentru pentru optimizarea ciclului de control. Ele lucrează împreună cu aparatul de control eddyvisor. Monitorizarea stării cablului sondelor garantează o fiabilitate maximă a funcţionării neîntrerupte.
 • Distanţa sondei: Sondele ibg sunt fabricate pentru a lucra la o distanţă mare sondă/piesă de 0,7 mm. Astfel, se reduc considerabil cerinţele în privinţa exactităţii mecanicii de control.
 • Compensarea cu distanţa (Lift-off compensation): Dacă piesa de controlat este foarte excentrică, modificarea distanţei dintre piesă şi sondă poate fi compensată electronic cu ajutorul variantei opţionale lift-off compensation. Această funcţie necesită utilizarea unor sonde speciale.
 • Suspend: Funcţia suspend permite eliminarea unor zone, cum ar fi găurile sau altele similare, care nu trebuie controlate.
 • Afişare: Rezultatele controlului sunt afişate sub forma unei bare grafice, o diagramă xy cu zonele de toleranţe x(t) şi y(t) sau prezentarea C-scan, tridimensională, la alegere. Prezentarea C-scan (sau o cascadă de diagrame) oferă o prezentare în plan a unei suprafeţe cilindrice, pentru a permite vizualizarea poziţiei defectului şi a lungimii.
 • Gama de frecvenţă: Frecvenţa purtătoare este selectabilă în domeniul 3 kHz - 10 MHz în 21 de paşi. Frecvenţa celor 30 de filtre trece bandă este cuprinsă în domeniul 6 Hz – 20 kHz.

Activarea controlului: Startul manual de pe aparat, via PLC sau cu un buton opţional.

Fiabilitate mare de control şi sensibilitate – diferite tipuri de sonde pentru detectarea fisurilor şi arsurilor prin polizare. In partea stîngă, în spate, este prezentat un cap rotativ eddyscan H pentru controlul peselor şi barelor, în partea dreaptă, în spate, este prezentat un cap rotativ eddyscan F pentru găuri şi suprafeţe plane.

 • Design ergonomic: Toate funcţiile şi rezultatele controlului, inclusiv pentru sistemele complexe, sunt aranjate în clar pentru a fi vizualizate dintr-o privire. Acest lucru permite o deservire corectă şi uşoară chiar şi pentru operatorii neexperimentaţi.
 • Staţii şi Locaţii: Aparatul eddyvisor oferă conceptul unic de staţie şi locaţie pentru sistemele complexe de control. Pot fi stabilite maxim 8 staţii care pot include pînă la 32 locaţii. Toate locaţiile de control cuprinse într-o staţie aparţin aceleaşi piese şi sunt însumate într-un rezultat staţie.  Acest rezultat poate fi folosit pentru comanda sortării. Piesa trebuie să fie controlată la toate locaţiile unei staţiei, pentru a avea un rezultat al staţiei valabil. Staţiile sunt independente intre ele. Staţii diferite pot avea condiţii de funcţionare diferită. De exemplu, o staţie poate controla o piesă în timp ce alta înregistrează sau ajustează noile date de calibrare. In plus, fiecare locaţie are propriul set de date de referinţă şi zone de toleranţe. Pentru detectarea fisurilor, de exemplu, să se stabilească diferite zone ale piesei de controlat (feţe, raze, decupări, etc.) şi fiecare dintre acestea să fie controlate cu setări diferite comutabile via PLC on the fly. In acest fel fiecare zonă a piesei controlate, inclusiv zonele cu zgomot mare (ex: raze) sau cu zgomot foarte redus (ex: suprafeţe bine şlefuite) pot fi controlate cu setări optimizate pentru acele zone, fără a perturba celelalte zone.
 • Imaginea piesei controlate: La staţiile cu cel puţin două şi cel mult 22 de locaţii, poate fi inclusă o imagine a piesei controlate, realizată de client. Rezultatul controlului de la o singură locaţie dintr-o staţie este vizualizat prin colorarea imaginii piesei de controlat. Un ajutor imens pentru operator în special în sistemele de control complexe. Aceste imagini ale piesei de controlat pot fi afişate de asemenea în examinarea tuturor staţiilor (totuşi cu/fără colorarea rezultatului).
 • Tipul pieselor: Maxim 100 tipuri de piese (la mai mult de 8 locaţii, maxim 50) în detectarea fisurilor şi maxim 250 tipuri de piese la controlul structurii cu toate setările şi datele de referinţă pot fi stocate în memoria aparatului sau via PLC pentru procedeele automatizate.
 • ID-ul piesei: Datele de control ale fiecărei piese îi pot fi alocate respectivei piese. Aparatul eddyvisor poate fi informat înainte de control de un număr de ordine alfanumeric, de la un PLC sau de la un alt sistem (cititor de cod - QR sau similar). Această identitate este corelată cu datele de control aferente, stocate în eddyvisor şi în plus, scrise prin intermediul eddyLogger Software sau ca Q-DAS conform setului de date.
 • Istoricul pieselor de referinţă: O diagramă afişează, dintr-o singură privire, rezultatele de control ale tuturor pieselor de referinţă. Atunci cînd, după înregistrarea datelor de referinţă, se constată că o piesă nu este bună, ea poate fi eliminată dintre piesele de referinţă cu o singură apăsare de tastă.
 • Istoricul pieselor controlate: O diagramă multicoloră prezintă rezultatele controlului a pînă la 1.000 dintre piesele bune memorate şi suplimentar şi pentru ultimile 100 de piese proaste, ce pot fi observate dintr-o singură privie şi care pot fi evaluate mai tîrziu. Rezultatele pieselor respinse, discutabile, pot fi înregistrate ca piese de referinţă provizorii şi verificate apoi distructiv în laborator. Dacă aceste piese discutabile şi respinse s-au dovedit că au fost bune, ele pot fi adăugate la piesele de referinţă cu o singură apăsare de tastă. Pseudo respingerile pot fi astfel diminuate.
 • AQDEF quality data export Q-DAS standard compliant (option): Rezultatul controlului este transferat după fiecare piesă controlată via Ethernet unui computer pentru protocoale, unde software-ul gratuit eddyLogger Q-DAS primeşte datele şi le oferă conform AQDEF interfeţei QSSTAT. Acest software permite utilizatorului o configurare individuală. La o staţie de control sunt disponibile următoarele opţiuni: selectarea datelor care vor fi memorate, memorarea cu cîmp K sau cu separator de ortografie prescurtată, format de memorie de tip fişiere DFD/DFX sau DFQ; alegerea liberă a cantităţii de piese per fişier. Software eddyLogger poate înregistra şi memora în paralel datele a mai multor aparate ibg legate la o reţea Ethernet, astfel încît computerul de achiziţii este capabil să supravegheze mai multe aparate eddyvisor şi/sau eddyliner.
 • Stocarea datelor, în general: Rezultatele controlului, tipul pieselor şi setările aparatului sunt memorate într-o memorie flash internă şi extern via USB stick. Rezultatele controlului pot fi înregistrate suplimentar şi prin intermediul reţelei. Un fişier jurnal, tampon, tip inel, înregistrează toate deranjamentele interne şi permite depanarea rapidă a echipei de service.
 • Automatzarea fără PLC: Comanda directă a dispozitivelor de sortare, a sistemelor de marcare sau a lămpilor de semnalizare este posibilă cu doar o sursă exterioară de tensiune de 24V CC (2,5 A), împreună cu funcţia autostart, oferind o soluţie ieftină pentru micile sisteme de automatizare, fără un PLC suplimentar.
 • Resetare numărător: Funcţia “box counter” (casetă numărător) monitorizează gradul de umplere al containerelor cu piese, pentru a evita supraîncărcare. Controlul este întrerupt automat, de îndată ce se ajunge la numărul de piese prestabilit. După ce operatorul schimbă containerele şi resetează numărătorul, controlul reîncepe automat.
 • Telecomandă: Aparatul eddyvisor poate fi deservit de la distanţă de către oricare computer din reţea via VNC viewer software.
 • Acces protejat: Aparatul oferă un concept de mai multe nivele de autorizare de acces, care operează cu ajutorul unui comutator cu cheie.
 • Funcţia Help: Utilizatorul are întotdeauna acces la o funcţie de pe ecranul aparatului ce face de cele mai multe ori inutilă citirea Manualului de Utilizare.
 • Limbaje de comunicare: Sunt incluse limbajele: germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană, cehă, poloneză, portugheză, chineză, ungară, japoneză, coreeana şi rusă. Alte limbaje: la cerere.
 • Ecran: Tough 15” TFT touch screen, ecran color, rezoluţie 1.024 x 768 pixel, operabil şi cu mănuşi.

Conexiuni

IO-ports

O interfaţă optică izolată pentru conectarea la PLC, cu 32 intrări şi 32 ieşiri. Ca opţiune, poate fi instalat încă un modul suplimentar cu 32 intrări şi 32 ieşiri. In eddyvisor se află înstalată şi posibilitatea de alocare liberă a semnalelor IO.

Gigabit-Ethernet-network

 

XVGA

Conţinutul ecranului poate fi afişat pe un alt ecran, prin intermediul unei interfeţe XVGA. Esenţial pentru şcolarizare.

Imprimanta

Disponibilă în comerţ, conectată via USB 2.0 sau Ethernet pentru tipărirea conţinutul ecranului sau a rezultatelor.

USB 2.0

Două USB 2.0 ports pe panoul frontal, una dedesupt pentru stocarea datelor.

Carcasa

 

Sunt disponibile două modele de eddyvisor: versiunea de birou eddyvisor D (cu picioare rectractabile, înclinată) sau versiunea dulap cu unitatea de operare eddyvisor HMI şi unitatea de măsură eddyvisor M.

Complet etanş şi prin urmare potrivit pentru medii de producţie dure.

Date Tehnice: alimentare: 100 – 240 V, 50/60Hz; temperatura ambientală: 0-45°C

Aparatul eddyvisor, partea din spate, echipat cu (de la stînga la dreapta): modul pentru detectarea fisurilor cu 4 canale, modul pentru controlul structurii cu 8 canale, modul IO, alimentare.