Scopul controlului nedistructiv (CND)

Asociaţia Germană de Control Nedistructiv (DGZfP), care reuneşte toate activităţile de control nedistructiv din Germania, are cca. 1000 persoane şi cca. 500 de firme ca membri corporativi. Asociaţia defineşte astfel misiunea CND:

CND aparţine celor mai importante metode de supraveghere tehnică, care – asemeni diagnosticului medical – poate recunoaşte la timp defectele ascunse din componente şi construcţii înainte şi în timpul funcţionării lor, încât să fie prevenită rebutarea neprevăzută a acestora.

O altă definiţie, rezultată de asemenea din identificarea defectelor din materiale, sună astfel:

Misiunea CND este detectarea neomogenităţilor sau zonelor defectele din piese solicitate mecanic fără distrugerea acestora, ca şi evaluarea rezultatelor controlului, astfel ca să poată fi formulată o concluzie privind capacitatea de utilizare a acestor piese controlate.

Legile garanţiei oferite de producător, nou apărute şi cu aplicabilitate în toată lumea, au contribuit mult la îmbunătăţirea calităţii produselor. Un management riguros al calităţii a redus din ce în ce mai mult defectele, încât viziunea pozitivă a controlului poate fi astfel descrisă:

Printr-o tehnică de control reproductibilă se garantează că elementele care au fost considerate apte de utilizare nu prezintă indicaţii mai mari decât valorile precizate în prescripţiile de control.

Schimbarea constă în faptul că sunt căutate înainte de orice elementele ce conţin defecte. Misiunea de bază este decizia de a permite folosirea pieselor fără defecte. În acest sens sunt esenţiale prescripţiile de control. Astfel de prescripţii există deja în număr considerabil: ca reguli de livrare, respectiv de recepţie, ca directive sau ca reglementări. Ele trebuie să descrie în primul rând limita dintre stările bun-rău, dar şi prin ce metode poate fi recunoscută fără dubiu această limită. Este necesară satisfacerea constantă şi reproductibilă a prescripţiilor de control atât din partea personalului de execuţie, controlorii, cât şi de la aparatele pe care aceştia le utilizează.