Controlul nedistructiv al fisurilor cu eddy current 

Scurta descriere a principiului de control:

Sonda de control nedistructiv conţine două bare de ferită în jurul cărora se află o bobină emiţătoare şi două bobine receptoare legate în antifază. Curentul alternativ din bobina primară generează un câmp magnetic.
Tensiunea ce apare la bornele celor două bonine legate în antifază este de 0 volţi. Când această sondă diferenţială se deplasează deasupra unei piese metalice, în piesă este generat un curent turbionar. Acest curent tubionar contracarează câmpul magnetic din miezul feritic al sondei. Tensiunea indusă în bobinele secundare scade. In cazul în care piesa se află sub ambele bobine secundare, tensiunea la bornele lor este 0 volţi. Când sonda se deplasează deasupra unei fisuri, curentul turbionar este întrerupt şi mai mic. Acest lucru duce la mărirea fluxului magnetic într-o bobina secundară şi apoi şi în cealaltă. Tensiunea indusă în bobinele secundare creşte. Dieferenţa de tensiune dintre cele două bobine creşte. Aparatul de control fisuri ibg detectează această tensiune diferenţială şi o recunoaşte ca fiind un semnal de defect de la fisura de pe suprafaţa piesei.

Acest fenomen este ilustrat în figura de mai jos.

Pentru separarea semnalelor de la defecte de semnalul de zgomot, se formează o anvelopă a semnalului diferenţial ţinînd cont de defazajul dintre bobina emiţător şi cele două secundare receptoare, iar filtru de bandă face o analiză a acestui semnal.

Aparateke de control fisuri foloseşte metoda PREVENTIVE MULTI-FILTER TEST (PMFT) dezvoltată de ibg. Metoda PMFT examinează semnalele de la defecte simultan în mai multe canale ţinînd cont de orientarea de fază şi de frecvenţe cu ajutorul unor filtre de bandă. Avantajul metodei Preventive Multi-Filter Test este mare probabilitate de a găsi defecte încă necunoscute, datorită filtrelor de bandă largă existente.

Cele mai evidente calităţi ale PREVENTIVE MULTI-FILTER TEST (PMFT) sunt:

  • Control de înaltă calitate – detectarea sigură chiar şi a unor defecte încă
  • Sunt necesare numai piese bune pentru calibrare.
  • Inregistrarea detelor de referinţă folosind piese bune este foarte simplă şi rapidă.

 

Posibilităţile controlului nedistructiv al fisurilor cu eddy current

Controlul cu eddy current poate fi folosit la orice tip de material conductiv electric sau magnetic. Acest lucru este valabil pentru toate materialele metalice.

Controlul fisurilor cu eddy current poate fi folosit în foarte multe sarcini de control, alegînd sondele corespunzătoare. Metoda de control cu eddy current poate pune în evidenţă fisuri deschise la suprafaţă, sau aflate imediat sub suprafaţă, parţial chiar şi pori.

Amplitudinea semnalului obţinut de la defecte, depinde de distanţa dintre sondă şi suprafaţa controlată. Prin urmare este foarte important ca această distanţă să fie cît mai mică posibil, şi de asemenea este foarte important ca această distanţă să fie constantă.

“Zona de vizualizare” a sondei de detecţie este foarte mică, de aceea este necesară deplasarea ei pe suprafaţa piesei de controlat. Controlul pieselor rotunde simetrice se face în aşa fel încît fiecare piesă este prinsă şi rotită în faţa sondelor, sau sondele sunt montate într-un cap rotativ şi se rotesc în jurul pieselor. Pentru detectatrea fisurilor pe o suprafaţă mai mare decît o singură linie, este nevoie de o mişcare suplimentară a pieselor de control. In acest mod este scanată întraga suprafaţă a piesei. Piesele cu o configuraţie mai complicată, necesită mai mult efort mecanic.

detalii despre aparatele de control nedistructiv cu curenti turbionari gasiti la adresa:

http://www.solutiicnd.ro/produse-de-serie/aparate-de-control-nedistructiv-ibg-eddy-current-curenti-turbionari/eddyliner-c/