PC – SOFT STATWIN 2002

PC – SOFT STATWIN 2002

Acest program este destinat transferului datelor măsurate de un LEPTOSKOP la un PC şi de a lucra ca un aparat de măsură virtual, în cazul LEPTOSKOP 2050 (PS + program + sonde).

Pe lîngă funcţile statistice şi supravegherea unor limite, programul STATWIN 2002 oferă şi posibilitatea evaluării grafice şi documentarea măsurătorilor. Prin funcţile de export, rapoartele personale şi protocoalele de măsurători, pot fi editate şi în alte programe (ex.: Excel, Word, etc..).

Interfaţa utilizatorului

A: meniul principal

B: numele curent al fişierului şi al măsurătorilor

C: pe ecran apar:  măsurătoarea curentă, unitatea de măsură, fişierul curent şi informaţii despre sonda utilizată (cu PC-LEPTOSKOP 2050).

D - L: Datele statistice.

M - O: Parametrii utilizaţi.

P: Zona pentru introducerea textului fişierului.

Q: Deschiderea sau creerea unui fişier.

R: Lista cu măsurătorile efectuate (pînă la 5000 valori) cu marcarea valorilor de depăşesc limitele tolerate.

S: Alegere fişier

T: Buton pentru ştergerea valorilor.

U: Linie cu mesaje referitoare la fişier.

V: Afișaj de stare a programului

W: Profilul valorilor măsurate.

X: Diagrama de distribuţie a valorilor măsurate.

STATWIN 2002 permite comunicarea cu un PC a aparatelor:

POCKET-LEPTOSKOP 2030 / 2035

LEPTOSKOP 2042 / 2040 / 2041

PC-Leptoskop 2050

RMG 4015

 

Programul STATWIN 2002                             Nr. comandă: 2904.001