SOFTWARE ECOM 90 pentru ECHOGRAPH 1090 si ECHOGRAPH 1091

SOFTWARE ECOM 90 pentru ECHOGRAPH 1090 si ECHOGRAPH 1091

Cu ECOM 90 puteţi sǎ…

  • sa transmiteţi la PC setul de parametri aferenţi imaginii A actualǎ sau memoratǎ.
  • se pot memora în PC setul de parametri aferenţi imaginii A (numǎrul maxim este limitat numai de PC).
  • se poate prezenta setul actual de parametrii
  • se poate prezebta imaginea A actualǎ
  • seturi de parametrii memoraţi în PC se pot încǎrca şi transmite la ECHOHRAPH 1090.
  • se poate utiliza imprimanta PC-ului pentru editarea parametrilor şi a rapoartelor de control.

Generalitǎţi

Cu softul PC – ECOM 90 se pot schimba seturi de date dintre un PC şi aparatul digital de control ultrasonic ECHOGRAPH 1090.

Imaginile amplitudinilor a seturilor de date încǎrcate se pot prezenta pe monitorul PC şi stau la dispoziţie pentru prelucrarea în continuare cu softul PC.

Prin imprimantǎ este posibil, sǎ se editeze rapoarte de control cu imaginea amplitudinilor, valorilor mǎsurate şi

cu text, în care parametri şi valorile mǎsurate aferente din raport sunt liber selectabile.

Amplitudini şi adâncimi mǎsurate se pot indica ca BT-Scan.

Condiţii preliminare

PC

ECOM 90 este prevăzut a fi utilizat cu sistemul Windows XP şi 2000. PC trebuie sa dispună de o interfaţă USB.

Monitor

Suprafaţa grafică necesită o rezoluţie a monitorului de la 800 x 600 Pixel (SVGA)

Harddisc

Softul ocupă după instalare ca. 4,5 MB din memoria Harddisc (fără date)

Numere de comandă

Software ECOM 90 pe CD cu instrucţiuni de deservire: 1995.003        

Cablu pentru racordarea ECHOGRAPH 1090 la interfaţa USB a unui PC: 1665.702  

Caracteristicile programului

Complet prezentată grafică în Windows standard (Pushbutons, Drop-Down-liste etc)

Configuraţia Meniului

Selecţia standard a limbii utilizate în meniu este germana sau engleza.

Alte limbi de dialog se pot instala cu un editor de ext

Noțiuni

Un set de PARAMETRI conține parametrul de utilizare a aparatului ultrasonic și a valorilor care se reglează prin meniu. În ECOM 90 se pot selecta parametri, care se vor folosii pentru editare.

Raport de control

Un RAPORT constă dintr-o imagine A , cu setul de parametrii aferenți, adică toate datele de funcționare, care au fost active la memorarea imaginii A. Pentru raportul de control se pot selecta parametrii care vor fi editați suplimentar în raport.

 

A-scan depus intermediar … se pot prelua pǎnǎ la 10000 de amplitudini şi valori de adâncimi mǎsurate, din domeniul primei porţi electronoice, poate fi indicat ca fascicol de înregistrare (BT-Scan) şi se memoreazǎ în PC

Fascicol de înregistare pentru amplitudini şi valori de adâncimi mǎsurate … limba utilizatǎ pentru raportul de control şi editarea parametrilor se poate adapta la cerinţele d-vs., prin traduceri proprii individuale ptr. parametri de control

Raportul de control (stânga) şi setul de parametri (dreapta) … se pot edita rânduri de text pentru raportul de control

Posibilitǎţi de editare pentru raportul de control în ECOM 90 şi zone de înserare în raport (marcate cu galben) … Imaginea amplitudinilor (A-Scan) se poate insera ca grafic în alte documente