Principiul de control nedistructiv al structurii cu eddy current

Când printr-o bobină trece un curent electric alternativ, în interiorul său apare un câmp magnetic. Când o piesă metalică se apropie de această bobină, în piesă este indus un curent turbionar. Acest fenomen este ilustrat schematic în figura de mai jos.

Valoarea curentului turbionar depinde de compoziţia chimică (aliaj) şi de starea structurală (ex: duritatea). Prin modificarea frecvenţei curentului turbionar, în bobină se obţine o “amprentă” a stării structurale. Acest lucru poate fi preluat şi evaluat de către aparat, prin intermediul unei bobine receptoare integrate în sondă.

Orice modificare structurală, amestec de material sau diferenţe de tratament termic duc la modificarea curentului indus în bobina receptoare. Aparatele ibg pentru controlul structurii recunoaşte aceste modificări şi le indică.

Aparatele ibg pentru controlul structurii funcţionează având la bază metoda PREVENTIVE MULTI-FREQUENCY TESTING (PMFT) dezvoltată de ibg. Avantajul folosirii metodei preventive multi-frequency testing constă în probabilitatea mare de a detecta defecte necunoscute luînd în considerare banda largă de frecvenţe utilizată.

Spre deosebire de alte proceduri, ibg foloseşte valori mici ale intensităţii câmpului. Acest lucru înseamnă că prin bobine circulă numai curenţi de intensitate mică şi că aceştia dezvoltă permeabilităţi reduse în materialele feromagnetice (permeabilitate initială).

 

Această metodă oferă următoarele avantaje:

 

  • Se lucrează cu o adâncime de penetrare mai mare a curentului turbionar, astfel că influenţa exercitată de straturile marginale este redusă.
  • Reproductibilitatea măsurătorilor este garantată deoarece în structura piesei nu apare nici o modificare a magnetismului.
  • Stabilitate îmbunătăţită a controlului deoarece nu se induce căldură în piesă, aparat sau bobină.

 

Principalele proprietăti ale PREVENTIVE MULTI-FREQUENCY TESTING (PMFT) sunt următoarele:

 

  • Siguranţa maximă a controlului – chiar şi defectele necunoscute sunt identificate fără
  • Se folosesc numai piese bune pentru calibrare.
  • Generarea zonelor de toleranţe este foarte simplă şi se face în timp redus.

 

Posibilităţile controlului nedistructiv al structurii cu eddy current

Controlul cu eddy current poate fi aplicat tutoror materialelor conductiv electric sau magnetic. Acest lucru este valabil pentru toate materialele metalice.

Aparatele ibg pentru controlul structurii pot fi utilizat în toate domeniile menţionate pe scurt în tabelul de mai jos.

Tip piese

Parametri controlaţi

Piese forjate
Componente de rulmen
ţi Componente
VA-tuburi
Suruburi
Discuri de fr
înă
Elemente de transmisie auto Elemente de transmisie
Componente centuri de siguran
ţă
Ghidaje liniare
Bile

tratament termic şi amestec de material
duritate
şi amestec de material
amestec de material
tratament termic
chill depth
puritate
şi duritate
duritate
şi textură
puritate
şi arsuri de şlefuire

Vă rugăm să reţineţi că metoda de control cu eddy current nu este o metodă de măsurare absolută, ci mai degrabă o abordare comparativă. Duritatea pieselor poste fi măsurată cu aparatulele de control structură în domeniul 2 - 3 HRC fără nici o problemă. Totuşi, aşa cum se întîmplă în toate controalele cu eddy current, controlul are drept rezultat un răspuns de tip DA/NU. Aparatul de control cu eddy current poate recunoaşte depăşirile zonelor de toleranţe existente, dar nu poate stabili şi cauzele carea au dus la aceste depăşiri. Pentru a obţine informaţii precise cu privire la piesele care au fost clasificate ca necorespunzătoare, ne stau la dispoziţie alte metode de control cum ar fi încercările de duritate şi studiile metalografice, pentru a confirma rezultatele găsite de aparatul de control cu ed­dy current.